เรื่องของการ Live สด ที่ วัยรุ่น Gen นั้นเลือกประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายอย่างมากในการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบันนั้นอาชีพอย่าง VJ นั้นก็มีความหลากหลายอย่างมากขึ้น และ มีเด็ก GEN ใหม่ที่เริ่มเข้ามาประกอบอาชีพนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  และ หลายคนนั้นที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็ก GEN ใหม่นั้นทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพในลักษณะนี้ในการ โชว์ไลฟ์สด เราจะมาดูกันเรื่องของมุมมองที่เด็ก GEN ใหม่นั้นเลือกที่จะประกอบอาชีพอย่าง VJ  เพราะการเติบโตของอินเตอร์เน็ต   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “อินเตอร์เน็ต” นั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า อินเตอร์เน็ตนั้นมีการแพร่หลาย และ เข้าปกคลุมทุกพื้นที่อย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการแพรหลายของอินเตอร์เน็ตนั้นจะเห็นว่ามีการแพร่หลายอย่างมาก และ ทำให้โอกาสในการเติบโตนั้นดีขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่หลายคนนั้นเลือกที่จะประกอบาชีพนี้  ทำงานตามเวลาที่ตัวเองต้องการ   ในเรื่องของเวลาเองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าในเรื่องของเวลานั้นเป้นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และเด็ก GEN ใหม่นั้นชื่นชอบทำงานในช่วงเวลากลางคืนมากกว่า …